Om du bryr dig om jorden

Solskensdagen 2024 äger rum söndagen 14:e Julii Kärnebygd med aktivteter hela dagen

Vi skapar ett varierat landskap

I Falkenbergs inland ligger jordbrukslandskapet insprängt mellan sjöar, klippor och inte minst skog.

Solskensfarmarna ser till att landskapet även i fortsättningen är en blandning av olika landskapstyper.

Djur och människorna trivs bra

Djuren som bor här är djur som trivs. Vi trivs med att ha dem här, och vill att de skall ha det riktigt bra.

Det finns många olika djur som skulle kunna bo hos oss, och de som är här är valda med omsorg för att vi skall trivas ihop.

Mer om Solskensfarmarna

Bönderna i Solskensfarmarna bor i Kärnebygd rote i Falkenbergs inland. Vi tycker det är viktigt att ta hänsyn till och vårda landskapet.

Vi tar till vara på vad bygden kan ge oss i samspel med naturen.

Vi skapar ett varierat landskap

I Falkenbergs inland ligger jordbrukslandskapet insprängt mellan sjöar, klippor och inte minst skog. Beteshagarna och åkermarken är en viktig del i att bibehålla en stor biologisk mångfald, med många olika örter och insekter. Här gör djuren en stor insats. Genom att beta hagarna hålls markerna öppna och ger oss ett varierat landskap. Det är inte bara genom själva betningen, utan också genom att deras klövar trampar runt på marken, vilket vissa växter kräver för att få rätt förhållande att gro och trivas.

Vi trivs här i Falkenbergs inland. Vi bor vackert i en idyllisk miljö. En miljö som djuren är med och skapar. Djur som är valde med stor omsorg för att passa i vårt landskap. De skall gilla de små hagarna i skogslandskapet, med det som markerna erbjuder. Vissa djurraser är bättre än andra på att utnyttja lite magrare skogsbeten och olika raser är anpassade till olika klimat. När vi bestämde oss för vilket sällskap vi ville ha i våra hagar valde tänkte vi också på att de skall vara lagom stora. För stora djur ger för stort slitage på markerna, speciellt på de blöta delarna.

Våra djur går utomhus året om och vi är anslutna till kontrolprogrammet för utgångsdjur utan ligghall.

Djuren och folket trivs ihop

Solskensfarmarna är folket i bygden

Företaget Solskensfarmarna är en ekonomisk förening. Företagsformen är vald för att att i stadgarna kunna bestämma vilka som kan vara delägare i företaget, och säkerställa ett antal värderingar vi arbetar efter.

Det är de som bor i eller har tydlig anknytning till Kärnebygd rote som kan skaffa en sig en andel.