Årets hållbarhetsföretag i Falkenberg 2018

Under Företagarnas Awardparty tilldelades Solskensfarmarna priset Årets hållbarhetsföretag 2018. Priset delas ut av Energi & Miljöcentrum och WSP

Juryn uppmuntrar insatser som:

  • Präglas av engagemang och handlingskraft.
  • Kan tjäna som goda exempel på minskad negativ miljöpåverkan, nu och i framtiden.
  • Kännetecknas av originalitet, mätbarhet och nytänkande.

Juryns motivering

Årets pris går till företagare som drivs av en dröm och som båda är medverkande i Falkenbergs kommuns landsbygdssatsning ”Lev din dröm”. Genom att använda digitaliseringens möjligheter för kommunikation med sina kunder har de lyckats, genom stort engagemang och kreativitet, visa att man med vilja kan skapa något som andra menar är omöjligt.

I detta fall att bo där de vill leva och ändå vara helt närvarande i samhället. Vinnarna, som är verksamma inom matproduktion och matförädling, är mycket goda exempel på att samarbete, handlingskraft, vilja och kundfokus är det viktigaste för att lyckas. Vinnarna är med sitt nytänkande goda exempel och viktiga inspiratörer för andra verksamma på landsbygden och visar på en hållbar företagsamhet och social hållbarhet som ett framtida samhälle behöver. Ett samhälle där hållbarhet, småskalighet, gemenskap och samarbete är en grund för framgång, som också genererar arbetstillfällen.

Priset delas 2018 med Gastroprenören/Handlar’n i Långås.