Djuren går ute året om

Djuren hos Solskensfarmarna får gå ute året om tack vare att vi är med i ett speciellt kontrollprogram för utegångsdjur utan ligghall. Är djurbesättningen inte med i detta program måste de har tillgång till en ligghall enligt regelverket.

Det innebär att också våra djur är under extra uppsikt från myndigheterna genom regebundna inspektioner av veterinärer. Eftersom djurens välmående är viktigt för oss så välkomnar vi det. 

Varför är Solskensfarmarna med i programmet?

Våra djur går ute året om utan ligghall, vilket är naturligt för highland cattle. Istället för ligghall har vi platser med lä och skydd mot regn som naturen själv skapat.

För att få ha djuren så måste vi tillhöra kontrollprogrammet för utegångsdjur utan liggahall, vilket innebär en rad saker för oss som djurägare. Jordbruksverket har godkänt programmet som Svenska Nötköttsproducenter definierat. 

Hur går det till att få delta i programmet?

Gård & Djurhälsan behandlar ansökan och gör en bedömning av en rad olika punkter i programmet som gäller både djurbesättningen (hull, renhet etc), liggplatser och program för avlusning.

Därefter är det Jordbruksverket som tar beslutet om kravet på ligghall från den rapport som inspektörerna från Djur & Gårdhälsan.

Förutom att uppfylla kraven för programmet är det också en årlig avgift för att få delta i programmet.

Vad händer under programmet?

Jerry stämmer av med Katinka från Djur & Gårdhälsan vid anslutningsbesöket.
Jerry stämmer av med Katinka från Djur & Gårdhälsan vid anslutningsbesöket.

Varje vintersäsong kommer det en veterinär och gör en fältkontroll för att se att vi som djurhållare uppfyller alla kraven för programmet. Detta är utöver inspektioner från Länsstyrelsen som också gör kontroller på besättningen.

Vi gillar att inspektörerna kommer. Det gör att om du som köper produkter från Solskensfarmarna kan du känna dig trygg att djuren har det bra.