Om Solskensfarmarna

Det var en dag i augusti när Jerry & Margareta bjöd in grannarna Christian & Hanna för en fika under äppelträdet i trädgården. Det var skönt där under trädet när solen gassade från himlen. På bordet stod blåbärspajen på egenplockade blåbär och i glasen fanns den hemgjorda saften. 

Plötsligt kom några väl valda ord som kom att bli grunden i det som startades en underbar svensk sensommardag i Falkenbergs inland.

Jag vill vara solskensbonde

Orden kom från Jerry och syftade på att kunna driva sin gård med sol i sinnet, och kunna leva på det som gården ger. Vid den här tiden var båda familjerna mest månskensbönder och drev sina gårdar framförallt som en hobby på fritiden.

Vi ville kunna leva på att ha öppna skogshagar i ett varierat landskap i Falkenbergs inland. Fråga var vad och hur vi skulle göra.

Hur blev vi solskensbönder?

Vad kan vi här under äppelträdet göra för att förverkliga idéen om att bli solskensbönder? Vad innebär det att vara bonde och ha sol i sinnet?

Ganska snabbt kommer olika saker på tal, som att vara fri tidsmässigt, att kontrollera hela kedjan för det som produceras och att vi gör det i samspel med djurnatur och miljö på ett hållbart sätt för framtiden.

De kursiverade nyckelorden har följt med i projektet från den dagen. För att känna frihet och undvika att bli alltför uppbunden av tillsynen av djur så insåg vi snabbt att ett samarbete mellan flera gårdar där arbetsuppgifterna fördelades över tid är ett krav. Vi insåg också att det var viktigt att alla delar samma vision och har samma inställning till miljö och hållbarhet. Kontroll över hela produktionskedjan innebär att vi ska leverera direkt till konsument vilket också ger en närhet till kunderna och möjlighet att sprida kunskap om ett hållbart jordbruk.

Juni 2016 bildades Solskensfarmarna

Den 14 juni klockan 20:00 bildades Solskensfarmarna ekonomisk förening på Kvarnlyckan hemma hos Jerry och Margareta. Bolagsverket meddelade att bolaget registrerats med namnet Solskensfarmarna ekonomisk förening den 27:e juni. Vid årskiftet hade den ekonomiska föreningen 8 st delägare.

Verksamheten startade intensivt

När 2017 övertog Solskensfarmarna den besättning av Highland Cattle som Jerry och Margareta hade haft. Den kompletterades också med några nya djur. Under våren ökade antalet djur med nya små kalvar. Målet är att besättningen skall växa främst genom att behålla våra kvigkalvar och anpassas till den areal vi har att bruka.

Under året har nya naturbeteshagar iordningställts. Markerna som används är företrädesvis skogsbeten och andra marker som inte lämpar sig sig för odla på. Djuren håller på ett effektivt sätt ner sly och annat mellan träd och klippor, vilket ger öppna marker med biologisk mångfald med rik flora och fauna.

På några bitar odlas gräs för att ge vinterfoder i form av ensilage (konservererat gräs). Vi använder varken konstgödsel eller bekämpningsmedel. De djur som Solskensfarmarna har får inget kraftfoder, utan äter endast gräs och ensilage förutom mineraler. På så sätt kan ett varierat landskap bibehållas i skogsbygden, transporter minimeras och djuren får ett naturligt foder från marker som inte konstgödslas.

Gamla stängsel med taggtråd från en svunnen tid har ersatts med nya stängsel. Till de nya stängsel som sätts upp används ekstolpar från ett lokalt sågverk istället de för miljön sämre tryckimpregnerade. Ett hållbart val som även ger arbete för den lilla sågen.

Viktors affärshus breddar verksamheten

I början av 2017 fick vi reda på att huset skulle säljas där den gamla lanthandeln i Kärnebygd en gång fanns. Solskensfarmarna köpte fastigheten den 15:e februari 2017 och har på så sätt fått ännu ett ben att stå på. I Viktors affärshus, huset har fått namn av Viktor Andersson som drev den lilla diversehandeln, drivs idag ett bed and breakfast och en gårdsbutik med Solskensfarmarnas kött.

Samarbetsformen som Solskensfarmarna har gör att det finns många kompetenser bland delägarna. Något som kommit till nytta när huset varsamt renoverats för att andas en känsla av 1900-talets första hälft. Renoveringen har gjorts med linoljefärg och andra hållbara material. Det är gammal stil med moderna funktion för ett bekvämt boende. Rummen har namn efter de som en gång bodde där, som Ida & Albin, Elsa & Edvin, Viktor och Alice, och som på olika sätt haft stor betydelse för bygden. När du sover i Viktors affärshus B&B får du veta mer om personerna och de liv de hade här i Falkenbergs inland.

Naturskönt boende

De gäster som kommer för att bo hos oss finner ett lugn i huset som ligger vid den fiskrika Tjärnesjöns strand. I landskapet runt Viktors affärshus hittar de Solskensfarmarnas djur i en historisk miljö, med exempelvis den vattendrivna Kärnebygd Kvarn & Såg. Detta är något som uppskattas av många, inte minst de som har tillbringat en stund i kommersens tempel, Gekås i Ullared. Kontrasterna är stora, vilket nog ger tid för eftertanke om hur hållbart vi egentligen lever på vår planet.

Solskensfarmarna är en del i ett modernt företagande

Delägarna i Solskensfarmarna har kompetens inom flera områden, och de flesta är verksamma i andra företag. Det gör att kunskap blandas från olika branscher och förs till Solskensfarmarna och i omvänd riktning. Kunskap om en hållbar och klimatsmart livsmedelsproduktion sprids till de arbetsplatser som delägarna arbetar på.

I industrins produktionsflöden som präglat 1900-talet har det varit viktigt att en arbetare har varit på plats varje dag vid givna tider. I tider av automatisering finns det inte samma krav. Det är snarare så att produktionsvolymer kommer variera mer när det sker mer tillverkning ”on-demand”, inte minst efter olika säsonger. När en sådan arbetsmarknad uppstår fungerar Solskensfarmarna verksamhetsidé ypperligt.  Du tillhör olika kluster som förs samman för att skapa värde tillsammans inom ett område, för att sedan gå in i ett annat kluster och skapa ett annat värde. Klustren består av olika arbetsgivare som tar till vara på den kompetens olika personer kan bidra med.

Solskensfarmarna är en del av ett modernt företagande med klustertanken som motor.