Vad är Kärnebygd rote?

När vi funderade på vilket område vi vill arbeta inom kände vi att de som skulle vara andelsägare skulle finnas i vårt närområde. I den förstudie vi gjorde under hösten 2015 hade vi bjudit in gårdar som någorlunda hängde ihop, vilket skulle underlätta vid ett samarbete när det gäller att flytta djur och korta ner transporter. 

Vi behövde en avgränsning och formulering i stadgarna som motsvarade vår bild. Johanna kom på att området i stort motsvarades av det som en gång i tiden var Kärnebygd rote.

En rote har används för många uppgifter

En rote är en del av något större, och de flesta kanske har hört det som ett militärt begrepp där det beskriver den minsta delen. I det här sammanhanget är rote en del av en socken. Detta distrikt hade olika uppgifter, och över tid blev det allt fler samhälleliga uppgifter som skola, brandförsvar, fattigvård och ofta sammanföll det med husförhörsroten.

Karta över Kärnebygd rote

Det fanns även skjutsningsrote och andra funktioner som för tankarna till det mer moderna begreppet delningsekonomi, där du i grannskapet delar på ägodelar och utnyttjar varandras resurser på ett effektivare sätt.

Likvärdiga förhållande mellan gårdarna

De fastigheter som fanns inom en rote hade liknande markförhållande så att de kunde bidra på ett likvärdigt sätt. Varje rote inom en socken var ungefär lika stora.

När skolväsendet växte fram under 1800- och 1900-talet organiserades ofta undervisningen i skolrotar. Först genom ambulerande skola där läraren flyttade mellan rotar och gårdar, senare i fasta skolhus. Under första halvan av 1900-talet undervisades barnen i Kärnebygd rote i Björshults skolhus.

Andra saker som socknen organiserade med hjälp av rote-indelningen var ordningsvakter på marknader och kommunalpolis. I ett protokoll från 1884 kan vi läsa att poliskonstaplar utsätts inom varje rote:

Inom Kärnebyds rote:
Hemmansegarne Andreas Gunnarsson i Sundhult; Karl Peter Bengtsson i Bossflat och Andreas Jönsson i Lunnagård.
Igenkänningstecken skall på lika sätt som förut anskaffas, mösset, hvilka efter fullgjord tjenstgöring kommer att tillhöra hvar och en af poliskåren.