Solskensdagen 2017

Solskensdagen 2017

Program

Preliminärt program som kan komma att ändra.

10:00 Invigning av Viktors Affärshus
10:30 Solskensfarmarna berättar om sin verksamhet
11:00 Elbilsägare visar sina elbilar (under hela dagen)
11:00 Vi går till kor och kalvar i Kärnebygd (650 m, möjligt att köra med bil)
12:00 Vi går till kor och kalvar i Kärnebygd (650 m, möjligt att köra med bil)
13:00 Föredrag om Solceller
14:00 Självhushållning med odlingstunnlar och solceller i Sundhult (500 meter från Viktors affärshus)
15:00 Solskensfarmarna berättar om sin verksamhet
15:30 Vår shettis visar vägen tlll till kor och kalvar i Kärnebygd (650 m)
17:00 Vi tänder grillen vid Tjärnesjön, så att du kan grilla din korv eller kött

Under hela dagen

  • Försäljning av Solskensfarmarnas kött i Viktors gamla diversehandel (så långt lagret räcker)
  • Kaffeservering
  • Visning av Viktors affärshus
  • Prata med elbilsägare om elbilar
  • Titta in i Kärnebygd Kvarn & Såg
  • Hälsa på några av Solskensfarmarnas kor och kalvar i vid Kärnebygd gård
  • Besök våra grannar som är hantverkare och konstnärer